اعتماد به نفس

هر فردی از شخصیت خود، دیدگاه ، نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد که از دوران کودکی شکل می گیرد. به این تصویر «خودانگاره» می گویند: یعنی تصوری که شخص از خویشتن در ذهن خود دارد. «خودانگاره» شخص نقش بسیار مهمی را در شکل گیری اعتماد به نفسش ایفا می کند. بسیاری از این تصورات که ما از خود داریم، براساس تعامل ما با دیگران و تجربیات زندگی خودمان شکل می گیرد. اعتماد به نفس به این موضوع بستگی دارد که شخص احساس می کند از نظر دیگران تا چه حد مورد قبول و علاقه است و همچنین خودش چقدر احساس ارزشمند بودن دارد. اعتماد به نفس، شالوده و اساس شادمانی و موفقیت در همه‌ی جنبه‌های زندگی است. این برداشتی است که روان‌شناسان از اعتماد به نفس ارائه کرده‌اند. اعتماد به نفس یعنی ایمان داشتن فرد به توانایی ها و استعدادهای خود و احساسات افتخارآمیز و مثبت او نسبت به خود.

وی‍‍ژگیهای افراد دارای اعتماد به نفس بالا:

  • ارتباط با خدا
  • استقلال عمل
  • مسؤولیت پذیری
  • پیشرفت‌گرایی
  • پذیرش ناکامی‌ها
  • ابراز وجود و قاطعیت داشتن
  • یکپارچگی و هماهنگی