ست آموزشی فناوری الکتروگراویتی

فناوری پیرانش الکتروگراویتی یکی از فناوری های نوین در علم هوافضا می باشد. این پیرانش اساس برخی از پروژه های فضایی همچون بشقاب پرنده و هواپیمای فوق پیشرفته B2 است. اصول این دانش براساس اعمال ولتاژ سطح بالا به صفحات خازنی نامتقارن می باشد. این نیرو سبب ایجاد یک پیشرانش ایده آل در وسایل فضایی می باشد. به طوری که بدون وجود هوا نیز پیشرانش تولید می کند. این مجموعه برای آموزش این فناوری به علاقه مندان حوزه هوافضا و فناوری های نوین می باشد. بطوری که دانشجو می تواند خود این فناوری را پیاده سازی کرده و این دانش را توسعه داده و از مزایای آن بهره مند شوند. به دلیل اینکه این تکنولوژی یک پدیده فیزیکی هست که یکی از شاگرد های انیشتن روی آن کار کرده است جذابیت بالایی برای موزه های علوم و فناوری دارد.