ریسک پذیری

خیلی مواقع دلیل از دست رفتن فرصت ها ندیدن آن ها نیست، بلکه ترس از نزدیک شدن به آن ها باعث از دست رفتنشان می شود.شاید روحیه ریسک پذیری تا حدودی ذاتی باشد، اما بخش قابل توجهی از آن اکتسابی است. بسیاری از ما از تغییر و از دست دادن موقعیتی که در آن هستیم می ترسیم. این را بدانید عاملی که سطح زندگی و درآمد و موفقیت افراد را از هم متمایز می کند قدرت ریسک پذیری آن هاست. تمامی افرادی که زندگی خود را به شدت تغییر داده اند و ما امروزه آن ها را افرادی خوش شانس می نامیم در واقع کسانی بوده اند که وقتی فرصتی برای تغییر و پیشرفت بر سر راهشان قرار گرفته، با درایت از آن استقبال کرده اند. البته این افراد و خانواده هایشان سختی های زیادی را تحمل کرده اند اما در نهایت با تلاش، پشتکار و توکل توانسته اند رفاه و آسایش بیشتر و بهتری را برای خویش به ارمغان بیاورند. (لویی پاستور) می گوید: «شانس در خدمت ذهنِ آماده است» به راستی این ذهن بیدار و هوشیار ماست که قابلیت دیدن فرصت ها را دارد، نه بخت و اقبالمان.