مهارت حل مسئله

 

وجود مشکلات کوچک و بزرگ در زندگی عادی است و انسان ها خواه  نا خواه  با مشکلات متعددی در زندگی خود مواجه  می شوند. بنابراین به جای اینکه منفعلانه عمل کرده و آرزو کنند که ای کاش هیچ مشکلی در زندگی پیش نیاید بهتر است یاد بگیرند که چطور مشکلات خود را حل کنند. برخورداری از توانایی لازم برای حل موفقیت آمیز مسایل موجب می شود تا اعتماد به نفس افراد بیشتر شده و احساس ارزشمندی بیشتری پیدا کنند. ولی اگر فاقد مهارتهای لازم برای حل مشکل باشند یا از روش های نامناسب و معیوب برای حل مسایل خود استفاده نمایند، در سازگاری با محیط اطرافشان دچار مشکل شده و بهداشت روانی آنها تهدید خواهد شد. کسب مهارت حل مساله افراد را قادر می سازد تا به طور سازنده با مشکلات زندگی برخورد کنند. حل مساله مهارتی است که می توان آن را آموخت و بکار بست . حل مساله مستلزم چند فعالیت است. ابتدا باید مشکل را به دقت تعریف کنند، و سپس راه حل های متفاوت حل مشکل را مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهند و در نهایت  مناسب ترین و موثرترین راه حل را انتخاب و اجرا کنند.

  1. مفاهیم کلیدی در حل مساله
  • حل مساله منعکس کننده یک رویکرد مثبت نسبت به زندگی است و نقطه مقابل درماندگی محسوب می شود.
  • حل مساله یک فرایند است نه نتیجه
  • حل مسئله یک فرایند تجویزی است که در موارد گسترده کاربرد دارد.