شرکت فناوری پیشرفته کاوشگر نیاز فردا یک شرکت دانش بنیان می باشد که فعالیت های خود را از سال ۱۳۹۱ با همکاری جمعی از متخصصین و افرادی که در زمینه کاری خود حرفه ای هستند با هدف درآمدزایی از طریق محصولات و امور فناورانه آغاز کرده است، طوریکه بتواند سبب رشد فناوری کشور شده و جایگاه ایران را از این حیث افزایش دهد. آرمان های شرکت جهانی است به همین سبب سعی دارد در سطح بین المللی  رشد کند. فعالیت های شرکت به سه دسته امور تولیدی، آموزشی و خدمات فنی و مهندسی تقسیم می گردد. در ادامه می توانید درباره متخصصین شرکت فناوری پیشرفته اطلاعاتی کسب کنید .