اولین آشنایی علاقه مندان با قوانین ایرودینامیک و پرواز از آزمایش بر روی مدلها حاصل می شود هواپیماهای مدل نطفه علم هوانوردی است، یکی از ساده ترین هواپیماهای مدل گلایدر های فومی هستند. در این بسته شما مدل های هواپیمای گلایدر که مشابه واقعی آن در ناسا ساخته شده است را می سازید. اولین مبحث آموزشی علوم هوافضا سر خوردن پرنده در هوا، نوع بال ها و دم ها و تنظیم نقطه جاذبه می باشد که همگی در این کیت آموخته می شود. تمامی پرنده ها پروازی هستند و با دست پرتاب می شوند. در کیت های آتی علوم جذاب بیشتری ارائه می گردد.

گلایدر دیرکس DG808

سوراسکی P29-A

فانتوم F4

ناسا X92-F

لاکهید P-80

ناسا X-29