شرکت فناوری پیشرفته هم اکنون افتخار دارد که خدمات فنی مهندسی زیر را دهد و نیاز کارگاه ها و محققان را در این زمینه برطرف سازد .

  • مدلسازی صنعتی   –   متخصصان این شرکت می توانند مدل های ۳ بعدی توسط نرم افزار Solidworks تهیه کنند که این امر موجب کاهش یک سری از هزینه های ساخت و طراحی شده و به شما کمک می کند تا تمام زوایای نمونه محصولی که قرار است ساخته شود را ببینید . برای دیدن نمونه کارهای ساخته شده می توانید از قسمت فعالیت ها > پروژه ها > مکانیک دیدن فرمایید .
  • تهیه نقشه های کارگاهی   –   پس از ساخت مدل سه بعدی امکان تهیه نقشه های ساخت برای سازندگان قطعات به وجود می آید . که این امر توسط متخصصان با تجربه شرکت فناوری پیشرفته صورت خواهد گرفت .
  • مشاوره به دانشجویان در باره ساخت پروژه های نیمه صنعتی   –   شرکت فناوری پیشرفته آماده مشاوره دررابطه با پروژه های الکترونیکی و مکانیکی است که در گذشته بر روی آنها فعالیت هایی را انجام داده است . برای مشاهده فعالیت های ما می توانید از منوی فعالیت ها استفاده کنید .