الکترو گراویتی

یکی از پدیده های خاص در علوم هوافضا، پیشرانش الکتروگراویتی است که در آن با بهره گیری از یک منبع ولتاژ بالای چهل کیو ولتی یک حرکت غیر عادی به سمت قطب کوچکتر خازن نامتقارن ایجاد می شود به این پدیده بیفلد براون نیز گفته می شود. در این پروژه پس از آزمایش های مختلف موفق شدیم به این فناوری دست پیدا کنیم و حتی یک موتور با نیروی تراست ۱۰۰ گرم ایجاد کنیم. همانطور که در شکل سمت راست مشاهده می کنید این موتور چند طبقه می باشد. هم اکنون ست آموزشی آن برای علاقه مندان به بهره گیری از این تکنولوژی قابل عرضه است.